لیدومای حقوقی

ای کاش اصل مساوی بودن همه افراد در برابر قانون اعمال می شد تا هیچ کس حقش ضایع نمی شد. با آگاهی از قانون وکیل خود باشید

» توافق بر خسارت در قراردادها :: ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» سرقفلی و حق کسب چیست؟ :: ٢٠ امرداد ۱۳٩۱
» شکنجه (قسمت دوم) :: ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» شکنجه (قسمت اول) :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» متن اعلامیه جهانی حقوق بشر :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قانون حمایت از خانواده :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٩
» سقط درمانی :: ٢۳ تیر ۱۳۸٩
» نکاتی درباره محاکم بدوی :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
» متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» قانون تملک آپارتمان :: ٩ شهریور ۱۳۸۸
» ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی :: ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» اصولی از قانون اساسی :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» استرداد دعوی :: ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» حضانت :: ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» اصولی از قانون اساسی :: ۳۱ خرداد ۱۳۸۸
» اعتبار امر مختوم در امور مدنی :: ٩ خرداد ۱۳۸۸
» مقایسه بند2ماده11ق.م.ابابند7ماده272آ.د.ک :: ٤ خرداد ۱۳۸۸
» انحصار وراثت :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
» استهمال از دادگاه :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ثبت ازدواج و طلاق :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸
» موادی از قانون مدنی در مورد مالکیت :: ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» ثبت شرکت :: ٢٩ تیر ۱۳۸٧
» دعاوی مالی و غیر مالی :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٧
» معامله به قصد فرار از دین :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قرارداد کار در ایران :: ۳٠ آبان ۱۳۸٦
» حقوق زوجین در ارث :: ٢۱ تیر ۱۳۸٦
» نقش قرار داد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کار فرما :: ٦ خرداد ۱۳۸٦
» متن حقوق اساسی بشر کورش کبیر :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» بیمه.. :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٥
» استرداد دعوی :: ۱٢ تیر ۱۳۸٥